CERTIFICATE DE CONFORMITATE

Imprimare

Lista certificate medici primari sesiunea 06.07.2020

Lista certificate de conformitate 09.08.2018

Ministerul Sănătății a eliminat copia legalizată din procesul de recunoaștere a calificărilor

Începând cu data de 1 septembrie 2010, dosarele pentru eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, a certificatelor care atestă obţinerea titlului de medic / medic dentist / farmacist specialist sau primar, a adeverinţelor de abilităţi dobândite, precum şi a altor documente emise de Ministerul Sănătăţii, se depun la sediul direcţiilor de sănătate publică.

Începând cu data 4 ianuarie 2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moasă şi de asistent medical se depun la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.

           Persoanele desemnate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, cu atribuţii în primirea dosarelor, respectiv eliberarea documentelor de recunoaştere a calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene sunt:

Date de contact: Compartiment R.U.N.O.S.

                           Telefon: 0235312455; 0725218683.

Programul de primire a dosarelor, respectiv de eliberare a documentelor de recunoaştere este următorul:

 Dosarele (obligatoriu un dosar cu şină) cu actele necesare eliberării documentelor de recunoaştere a calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, se depun la Direcţia de Sănătate Publică Vaslui, str. Republicii nr.367, sc.E&F, parter, biroul R.U.N.O.S.

Actele necesare obţinerii certificatelor de conformitate sunt prevăzute în GHIDUL Privind documentele care se depun la direcţiile de sănătate publică, precum şi a documentelor emise de Ministerul Sănătăţii care pot fi  eliberate prin direcţiile de sănătate publică.
•    Model cerere eliberare certificate de conformitate;
•    Model adeverinţă de salariat;
•    Model cerere eliberare certificat medic specialist;
•    Model cerere eliberare certificat medic primar.