Directia de Sanatate Publica a judetului Vaslui

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Home

CERTIFICATE DE CONFORMITATE

Email Imprimare PDF

Lista certificate de conformitate 09.08.2018

Ministerul Sănătății a eliminat copia legalizată din procesul de recunoaștere a calificărilor

Începând cu data de 1 septembrie 2010, dosarele pentru eliberarea documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, a certificatelor care atestă obţinerea titlului de  medic / medic dentist / farmacist specialist sau primar, a adeverinţelor de abilităţi dobândite, precum şi a altor documente emise de Ministerul Sănătăţii, se depun la sediul direcţiilor de sănătate publică.

Începând cu data 4 ianuarie 2016, cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moasă şi de asistent medical se depun la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.

Persoanele desemnate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, cu atribuţii în primirea dosarelor, respectiv eliberarea documentelor de recunoaştere a calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene sunt:
•    Titular: Ţîrdea Camelia – Otilia, consilier superior, Compartiment R.U.N.O.S.
•    Înlocuitor: Palade Ioan, referent superior, Compartiment R.U.N.O.S.
Date de contact: Compartiment R.U.N.O.S.
                           Telefon: 0235312455; 0725218683.

Programul de primire a dosarelor, respectiv de eliberare a documentelor de recunoaştere este următorul:
•    De luni până joi, între orele 08.30 şi 16.00;
•    Vineri, între orele 08.30 şi 13.30.

Dosarele (obligatoriu un dosar cu şină) cu actele necesare eliberării documentelor de  recunoaştere a calificărilor româneşti în celelalte state ale Uniunii Europene, se depun la Direcţia de Sănătate Publică Vaslui, str. Republicii nr.367, sc.E&F, parter, biroul R.U.N.O.S.

Actele necesare obţinerii certificatelor de conformitate sunt prevăzute în GHIDUL Privind documentele care se depun la direcţiile de sănătate publică, precum şi a documentelor emise de Ministerul Sănătăţii care pot fi  eliberate prin direcţiile de sănătate publică.
•    Model cerere eliberare certificate de conformitate;
•    Model adeverinţă de salariat;
•    Model cerere eliberare certificat medic specialist;
•    Model cerere eliberare certificat medic primar.

 


PROGRAM DE LUCRU: De luni pana joi, in intervalul orar 08.00 -16.30, vineri, in intervalul orar 08.00 - 14.00. Pentru personalul contractual medico-sanitar si auxiliar sanitar al carui program de lucru este de 7 ore/zi, programul de lucru se va desfasura astfel: de luni pana joi, in intervalul orar 08.00 - 15.30, vineri, in intervalul orar 08.00 - 13.00.