DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VASLUI

MINISTERUL SANATATII

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele
Home Informatii publice

Autorizaţie de libera practica pentru activitatile conexe actului medical

Email Imprimare PDF

 Eliberarea autorizaţie de liberă practică pentru activităţile conexe actului medical

      Potrivit ORDINULUI MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII   Nr. 527 din 29 iulie 1999, pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, activităţile conexe serviciilor medicale furnizate sunt următoarele:

a) activităţi de tehnică dentară;
b) activităţi de laborator de analize medicale:

1. biologie medicală;
2. biochimie medicală;
3. chimie medicală;

c) activităţi de fizică medicală;
d) activităţi de fiziokinetoterapie;
e) activităţi de psihologie medicală;
f) activităţi de logopedie;
g) activităţi de sociologie medicală;
h) activităţi de cultură fizică medicală;
i) activităţi de optometrie medicală, optică medicală;
j) activităţi de protezare ortopedică;
k) activităţi de protezare auditivă;
l) activităţi de toxicologie;
m) activităţi de informatică medicală;

n) activităţi de bioinginerie
;

ORDINUL   Nr. 979 din 30 iulie 2004, privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică, art. 1 prevede că pentru personalul medical care prestează servicii medicale în unităţi medicale publice sau private, precum şi personalul care desfăşoară activităţi pentru servicii conexe actului medical au obligaţia de a solicita Ministerului Sănătăţii eliberarea autorizaţiei de liberă practică.

ART. 2   Eliberarea autorizaţiilor se face de către Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică.
ART. 3   Pentru personalul medical şi cel care desfăşoară activităţi pentru servicii conexe actului medical din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Serviciul Român de Informaţii, autorizaţia de liberă practică se eliberează de către Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia generală asistenţă medicală.


Menţionăm că Autorizaţiile de Liberă Practică pentru fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi în conformitate cu  Legea nr.229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea  Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a statutului aprobat prin  Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.679/2017, vă facem cunoscut că în baza Hotărârii nr.5/28.01.2018 – publicată în Monitorul Oficial al României nr.129/12.02.2018, Partea I, autorizaţiile de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut/kinetoterapeut, fizioterapeut/fiziokinetoterapeut, fizioterapeut/profesor de cultură fizică medicală şi fizioterapeut/balneofizio-kinetoterapeut, se eliberează de către Colegiul Fizioterapeuţilor prin colegiile teritoriale din raza căruia solicitantul îşi desfaşoară sau urmează să îşi desfaşoare activitatea.

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vaslui, conform Hotărârii nr.5/28.01.2018,

       NU mai eliberează autorizaţii de liberă practică medicală pentru profesiile:  fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut şi profesor de cultură  fizică medicală.

Autorizaţiile de liberă practică eliberate de instituţiile publice autorizate anterior apariţiei legii îşi încetează valabilitatea în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României , Partea I, a prezentei hotărâri”

Vă rugăm să vă adresaţi Colegiului teritorial, respectiv doamnei Nechifor Elena – preşedinte Colegiul Teritorial Iaşi – Vaslui.

Telefon contact 0745 240991  sau  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

Documente necesare autorizaţiei de liberă practică

1.    Diplomă de studii  - original sau copie legalizată
2.    Diplomă de bacalaureat – copie
3.    Act de identitate  BI/CI – copie
4.    Certificat de căsătorie/divorţ dacă e cazul
5.    Certificat cazier judiciar - original valabil 6 luni
6.    Certificat de sănătate tip A5 original valabil 2 luni
7.    Diplomă de master - copie, dacă e cazul
8.    Adeverinţă confirmare în specialitate, grad - dacă e cazul
9.    Adeverinţă loc de muncă, contract prestări servicii pentru vechime în muncă, dacă e cazul. 
10.  Autorizaţie de liberă practică anterioară – original, dacă e cazul 
11. Avizul Ordinului biologilor, biochimiştilor, chimiştilor din România – ORIGINAL 
CEREREA  se completeazã la sediul D.S.P.  Vaslui.
            
Documentele se depun la D.S.P. Vaslui, str. Republicii, Serviciul Asistenţã Medicalã şi Programe,  în zilele de luni pâna vineri între orele 800 – 1400, informaţii la telefon 0235/312455.

 

Model cerere:

Doamnă Director,

Subsemnatul(a)…………………………………………………… născut(ă) la data de ………………. ,cu domiciliu stabil în localitatea …….......……….

str……………………………………….., nr……, bl……., sc…… ap…… judeţ………….telefon………………………………………………………..                                       absolvent al ..….……………………………………………………….…………,cu diploma seria……… nr.……….. membru(a)…………………având specialitatea …………………………. confirmat specialist/principal prin OMS nr. ……./………….….., angajat(a) la ……………………………………….…vă rog a-mi elibera Autorizaţia de Liberă Practică Medicală pe funcţia de ..........................................................................

Am luat cunoştinţă de obligaţiile profesionale ce îmi revin în activitatea pe care o voi desfăşura.
Mă oblig că nu voi efectua alte prestaţii în afara celei avizate prin O.U.G. nr. 83/2000 corespunzătoare specialităţii mele profesionale. Pentru orice alte prestaţii voi solicita să fiu avizat.

Anexez alăturat:

 1. o1.Diplomă de studii - copie şi original
 2. o2.Diplomă de master – copie şi original
 3. o3.Avizul de la Ordinul Biologilor, Biochimiştilor, Chimiştilor- original
 4. o4.Adeverinţă de confirmare în specialitate/ grad principal/specialist; alte grade ştiinţifice - copie
 5. o5.Documente din care să reiasă specialitatea şi vechimea în: adeverinţă de la locul de muncă – în original; .contract prestări servicii
 6. o6. Act de identitate BI/CI - copie
 7. o7.Certificat de căsătorie/divorţ- copie
 8. o8.Certificat de sănătate (tip A5) - original valabil 2 luni
 9. o9.Certificat cazier judiciar –original valabil 6 luni
 10. o10.Autorizaţia de liberă practică veche – original (dacă este cazul)

 

Data:                                                                                       Semnătura:

 


 logo-sgg "Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

PROGRAM DE LUCRU: De luni pana joi, in intervalul orar 08.00 -16.30, vineri, in intervalul orar 08.00 - 14.00. Pentru personalul contractual medico-sanitar si auxiliar sanitar al carui program de lucru este de 7 ore/zi, programul de lucru se va desfasura astfel: de luni pana joi, in intervalul orar 08.00 - 15.30, vineri, in intervalul orar 08.00 - 13.00.