DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA VASLUI

MINISTERUL SANATATII

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
Home Birouri si servicii

Compartiment Avize - Autorizari

Email Imprimare PDF

ORDIN  Nr 15 din 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030 din 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare obiective


Cerere ambulanta transport medical asistat şi transport sanitar neasistat
Documente autorizare laboratoare analize medicale
Documente autorizare unitati sanitare cu paturi
Documente notificare de asistență de specialitate de sănătate publică
Documente notificare de certificare a conformitatii de sănătate publică
Documente pentru autorizatia sanitara in baza declaratiei pe propria raspundere


Documente asistenta de specialitate

Documente autorizatie sanitara de functionare cu referat de evaluare

Documente autorizatie sanitara in baza declaratiei pe propria raspundere

Documente autorizare sanitara de functionare pentru unitatile sanitare

Documente notificare de certificare a conformitatii de sănătate publică

Documente autorizare pentru examinarea ambulatorie a candidatilor pentru  permise auto

Documente autorizare servicii funerare, cimitire şi crematorii umane


HG nr. 741 din 2016  - norme sanitare privind serviciile funerare

 

INFORMARE ORD.M.S.291 din 2016

Ordin M.S.  nr. 291 din 2016 privind aprobarea Normelor de igien_ pentru saloanele_centrele de bronzare

HOTĂRÂRE Nr. 342 din 4 iunie 2013 modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974 din 2004

Ord. M.S. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

Ord.M.S. 1030 din 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitar

Ord.M.S. 1338 din 2007 pentru aprobarea Normelor prmedicale şi de medicină dentară

Ord.M.S. Nr. 930 din 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1136 din 2007

Ord.M.S. nr. 1226 din 2012 gestionare deseuri menajere

Ord.M.S.F. nr. 153 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medical

Ord.M.S.Nr. nr. 1149 din 2007 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea şi autorizarea puncelor externe de recoltare ale laboratoar

Ord.M.S.P. Nr. 1301 din 2007 laboratoare de analize medicale

 


 logo-sgg "Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35

PROGRAM DE LUCRU: De luni pana joi, in intervalul orar 08.00 -16.30, vineri, in intervalul orar 08.00 - 14.00. Pentru personalul contractual medico-sanitar si auxiliar sanitar al carui program de lucru este de 7 ore/zi, programul de lucru se va desfasura astfel: de luni pana joi, in intervalul orar 08.00 - 15.30, vineri, in intervalul orar 08.00 - 13.00.