Directia de Sanatate Publica a judetului Vaslui

Programe nationale de sanatate PDF Imprimare Email

Programe nationale - 2007
In anul 2007, Programele nationale de sanatate s-au derulat in baza Hotarârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate si a Ordinului comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale nr. 570/116/ 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sanatate, responsabilitatile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activitati, indicatorii specifici, unitatile sanitare prin care se deruleaza în anul 2007 In conformitate cu actele normative precizate mai sus, in anul 2007, structura programelor nationale de sanatate a fost urmatoarea: Programul national de profilaxie; Programul national de sanatate mintala; Programul national de diabet si alte boli de nutritie; Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule; Programul national de tratament în strainatate; Programul national de asistenta comunitara si actiuni pentru sanatate; Programul national al rezervei Ministerului Sanatatii Publice; Programul national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei în asistenta medicala primara. Programele nationale de sanatate au fost elaborate si derulate în mod distinct sau în comun de catre Ministerul Sanatatii Publice si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Resursele financiare pentru finantarea programelor nationale de sanatate au provent de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice si din transferurile din bugetul Ministerului Sanatatii Publice catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
ORDIN Nr. 570/116 din 29 martie 2007 (6.09 kB)
Anexe (147 kB)
programul national de profilaxie (297 kB)
programul national de sanatate mintala (28.1 kB)
programul national de diabet si alte boli de nutritie (11 kB)
programul national de transplant de organe, tesuturi si celule (14.8 kB)
programul national de tratament în strainatate (4.31 kB)
programul national de asistenta comunitara si actiuni pentru sanatate (7.63 kB)
programul national al rezervei Ministerului Sanatatii Publice (3.87 kB)
programul national privind evaluarea starii de sanatate a populatiei în asistenta medicala primara (12.8 kB)
14_51_541_hg_nr_292_2007.doc (111 kB)
Raport de evaluare PNS 2007 (633 kB)

Programe nationale - 2008
16_51_519_anexa1-30.03.doc (198 kB)
17_51_520_anexa_2-30.03.doc (682 kB)
18_51_521_anexa_3a.doc (62.5 kB)
19_51_522_anexa_3b.doc (77.8 kB)
20_51_523_anexa_3c.doc (28.7 kB)
21_51_524_anexa_3d.doc (29.2 kB)
22_51_534_ordin_574_2008.doc (45.6 kB)
23_51_540_hg_nr_357_2008.doc (107 kB)